tr

Kompanzasyon Panosu Kontrolü ve Takibi

Antalya kompanzasyon panosu bakımı ve reaktif güç kompanzasyonu , kompanzasyon panosu kontrolü ve takibi ile elektrik faturasında reaktif bedel ödemeyin. Kompanzasyon sayaç takibi Antalya kompanzasyon firmaları içerisinde mühendislik disiplini yaklaşımı ile en uygun çözümleri sunuyoruz. Kompanzasyon uzaktan takip (sayaç takibi) ile kompanzasyon reaktif bedelin önüne geçiyoruz. Kompanzasyon ceza gelmesi durumunda biz ödüyoruz.

Kompanzasyon Nedir

Kompanzasyon; şebeke tarafından çekeceğiniz güçleri izin verilen sınırlar içerisinde tutmak anlamına gelir. Elektrik enerjinin kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir. Bu kayıpları azaltıp maksimum derecede elektrik enerjisinden yararlanmak için yapılan işlemlerden bir tanesi de kompanzasyon işlemidir.

Reaktif Güç Nedir

Reaktif güç, sistem içindeki endüktanslar ve kapasitanslar arasında dolaşan bir tür elektrik gücüdür. Aktif güçten farklı olarak, reaktif bileşen faydalı enerjiye dönüşmez, ancak her şeyden önce transformatörlerin ve motorların manyetizasyonu amacıyla var olması gerekir.

antalya kompanzasyon pano bakimi,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇p,antalya kompanzasyon kontrolü,antalya kompanzasyon pano kontrolü,antalya kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ölçümü,antalya kompanzasyon ceza kontrolü,antalya kompanzasyon,kompanzasyon kontrolü,kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ceza,reakti̇f kompanzasyon,akti̇f kompanzasyon,antalya reakti̇f,kompanzasyon,antalya

Görünen (veya toplam) gücün karesi, aktif gücün karesi artı reaktif gücün karesine eşit olduğundan, aynı miktarda aktif güç için daha yüksek reaktif gücün, daha yüksek görünür gücün aktarılması gerektiği anlamına geldiğini kolayca söyleyebiliriz. Bu ayrıca, reaktif güçle yüklü elektrik sisteminin her parçasında daha yüksek voltaj düşüş değerleri ve aktif güç iletimi için daha az hat kapasitesi anlamına gelir.

Bu nedenle, reaktif gücü mümkün olduğunca reaktif tüketiciye yakın bir yerde telafi etmek ve yukarı yöndeki geri kalan hatların ve ekipmanın bu tür bir güçle yüklenmesini önlemek bizim çıkarımızdır.

Reaktif Enerji Tüketen Cihazlar

Endüktif yükler, tipik olarak motorlar ve transformatörler ve ayrıca balastlı belirli aydınlatma türlerinin yanı sıra kaynak ekipmanı veya endüksiyonlu ısıtma, bir manyetik alan yardımıyla çalışma özelliğine sahiptir. Bu manyetik alanı oluşturmak için gereken gücün bir kısmı ısıya veya işe dönüştürülmez. Çok uzun hatlar (endüktif depolama ile) ve ayrıca statik dönüştürücüler (kontrollü doğrultucular, Ac güç kontrolörleri, vb.) de temel voltajın arkasındaki akımı faz kaydırarak gereksiz enerji tüketebilir.

Kompanzasyon Panosu Nedir

Kompanzasyon panosu; işletmenin güç katsayısını düzeltmek için gerekli olan cihaz kondansatör ve ölçü aletlerinin üzerinde bulunduğu panodur. Bu kapsamda endüktif yükler (transformatörler, balastlar, elektrik motorları) reaktif güç çekerler. Kompanzasyon panosunun, reaktif güce gerek duyulan durumda en yakın
noktada üretilmesinde, elektrik sisteminin en ideal koşullarda çalıştırılmasında büyük katkısı vardır.

antalya kompanzasyon pano bakimi,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇p,antalya kompanzasyon kontrolü,antalya kompanzasyon pano kontrolü,antalya kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ölçümü,antalya kompanzasyon ceza kontrolü,antalya kompanzasyon,kompanzasyon kontrolü,kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ceza,reakti̇f kompanzasyon,akti̇f kompanzasyon,antalya reakti̇f,kompanzasyon,antalya

Kompanzasyon panosu kurulumu içerisinde sistemler reaktif güç kompanzasyonu ikiye ayrılır. Kapasitif ceza ve endüktif ceza sebebi olan sistemler tamamen farklı iki sistemdir. Antalya kompanzasyon pano bakimi ile tüm işlevsiz veya hatalı kompanzasyon panosu bakımı yapılmaktadır.

Kompanzasyonda Kullanılan Malzemeler

Kompanzasyon panosu malzemeleri; Kompanzasyon panolarında baralar, bağlantı iletkenleri, akım trafoları, şalterler, ampermetre, kondansatörler, reaktörler, harmonik filtreler, sigortalar, kontaktörler, reaktif güç kontrol rölesi kullanılır. AG dağıtım panoları ve kompanzasyon panoları beraber montajlı kullanılacak ise akım trafoları genellikle alçak gerilim dağıtım panolarında bulunur.

Kompanzasyonun Faydaları

Kompanzasyonun faydaları; hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır. Bu nedenle “kompanzasyon” sisteminin orta ve büyük boy işletmelerde, işletme sahibi tarafından yapılması zorunlu hâle getirilmiştir. Antalya kompanzasyon ceza kontrolü için faturanızı mail adresimize iletebilirsiniz.

Kompanzasyon yapılan tesiste elde edilen avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

ANTALYA KOMPANZASYON KONTROLÜ, ANTALYA KOMPANZASYON PANO KONTROLÜ, ANTALYA KOMPANZASYON TAKİBİ, ANTALYA KOMPANZASYON ÖLÇÜMÜ
 1. Şebekeden çekilen reaktif enerji minimuma indirilir.
 2. Enerji miktarı düşeceğinden ödenecek ücret azalır.
 3. Kayıplar ve gerilim düşümü azalır.
 4. İletken kesitleri düşük seçilebilir.
 5. İletim ve dağıtım tesislerinin kapasite ve verimi yükselir.
 6. Transformatörlerin gücü daha düşük seçilebilir.

Kompanzasyon Zorunluluğu

İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için Kompanzasyon sistemini zorunlu tutar. İşletmelerde Sözleşme gücü;

9 kW – 29,9 kW arası %33 reaktif sınır, %20 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.

İşletmelerde Sözleşme gücü;

30 kW üstü %20 reaktif sınır, %15 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.

Antalya kompanzasyon panosu bakımı onarımı ve takibi ile bu cezaların önüne geçmekteyiz.

Antalya kompanzasyon ceza kontrolü için elektrik faturasını mail üzerinden bize iletiniz.

Reaktif Ceza Nedir

Reaktif Ceza; bir tüketicinin aktif elektrikten hariç olarak, elektrik sisteminin şebekeden çektiği düzensiz güç için gündeme gelen bedeldir. … Reaktif Güç Kompanzasyonu kullanıldığı taktirde sisteminiz reaktif elektrik tüketimini en aza indirir.

ANTALYA KOMPANZASYON KONTROLÜ, ANTALYA KOMPANZASYON PANO KONTROLÜ, ANTALYA KOMPANZASYON TAKİBİ, ANTALYA KOMPANZASYON ÖLÇÜMÜ, antalya kompanzasyon pano bakimi,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇p,antalya kompanzasyon kontrolü,antalya kompanzasyon pano kontrolü,antalya kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ölçümü,antalya kompanzasyon ceza kontrolü,antalya kompanzasyon,kompanzasyon kontrolü,kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ceza,reakti̇f kompanzasyon,akti̇f kompanzasyon,antalya reakti̇f,kompanzasyon,antalya

Reaktif ceza veya reaktif bedel ödememeniz gereken bir tutardır. Antalya kompanzasyon panosu takibi ile aylık olarak kompanzasyon bakımı yapılmaktadır. Kontrol edilmeyen panolar yangınlara veya reaktif cezaya sebep olmaktadır.

Kompanzasyon arızası sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kompanzasyon sistemleri içlerinde hareketli kontaktörler ve arızaya müsait kondansatörler içerir.

Kompanzasyon Uzaktan Takip

Antalya kompanzasyon uzaktan takip veya kompanzasyon uzaktan izleme sistemi kurarak işletmenizde güç faktörünü 1 değerinde tutuyoruz.

antalya kompanzasyon pano bakimi,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇p,antalya kompanzasyon kontrolü,antalya kompanzasyon pano kontrolü,antalya kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ölçümü,antalya kompanzasyon ceza kontrolü,antalya kompanzasyon,kompanzasyon kontrolü,kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ceza,reakti̇f kompanzasyon,akti̇f kompanzasyon,antalya reakti̇f,kompanzasyon,antalya, reaktif bedel iadesi

Hangi marka kompanzasyon reaktif güç kontrol rölesi olursa olsun antalya kompanzasyon pano bakımı firması olarak şönt reaktör kurulumu, kompanzasyon kondansatörü işleri yapılmaktadır. Antalya kompanzasyon panosu takibi uzaktan izleme sistemleri kurulumu yapmaktayız.

Kompanzasyon panosu bakımı yapılması ile beraber kondansatör, şönt reaktör, kondansatörler sürekli olarak kontrol edilir ve kompanzasyon ölçümleri yapılır. Reaktif güç kontrol rölesi arızalarında hızlı çözümler sunmaktayız.

Kompanzasyon Bakımı Yapan Firmalar

Antalya kompanzasyoncular içerisinde mühendislik yaklaşımı ile kompanzasyon reaktif ceza önüne geçiyoruz. Pano takibi ve kontrolü kompanzasyon sistemlerinde en önemli işlerin arasındadır.

antalya kompanzasyon uzaktan taki̇p,antalya kompanzasyon kontrolü,antalya kompanzasyon pano kontrolü,antalya kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon uzaktan taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ölçümü,antalya kompanzasyon ceza kontrolü,antalya kompanzasyon,kompanzasyon kontrolü,kompanzasyon taki̇bi̇,antalya kompanzasyon ceza,reakti̇f kompanzasyon,akti̇f kompanzasyon,antalya reakti̇f,kompanzasyon,antalya

Antalya kompanzasyon pano bakımı firması olarak elektrik faturasında reaktif bedel iptali işlemleri sağlamaktayız. Antalya kompanzasyon panosu takibi uzaktan izleme sistemi ile güç faktörü kontrol altında tutulur. Kompanzasyon kondansatör ölçümü ile arızalı tüm elemanlar belirlenir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki antalya kompanzasyon bakımı yapan firmalar içerisinde özel bir konu olan kompanzasyon panosu tasarımını en az maliyetle en optimum çözümle sunmayı hedeflemekteyiz.

Kompanzasyon Kurulumu Yapan Firmalar

Kompanzasyon panosu kurulumu sisteminizin ihtiyacının belirlenmesi ve güç faktörü ölçümleri ile başlamaktadır. Sisteminiz kapasitif veya endüktif yükler ile doludur. Reaktif kompanzasyon ölçümleri ile tasarladığımız kompanzasyon panosu garantili ve tarafımızca takip edilmektedir. Antalya kompanzasyon uzaktan takip sistemlerimiz ile elektrik faturasında reaktif bedele elveda diyeceksiniz.

Ziyaretçi Yorumları (5)
 1. Tarık dedi ki:

  Elektrik faturasında reaktif tüketim bedeli var bunu nasıl çözebiliriz. Fatura da indüktif kapasitif yazıyor. Bu kompanzasyon cezası oluyor sanırım. Döşemealtı yerimiz.

  1. Kemer kompanzasyon takibi dedi ki:

   Kemerde bir mobilya atölyesiyiz. Kemer kompanzasyon takibi hizmeti veriyor musunuz. Reaktif tüketim olmamali

  2. aksutepc dedi ki:

   Merhaba Tarık Bey detaylar için iletişim kanalarımızdan bize ulaşabilirseniz işletmenizde reaktif tüketimleri dengelemeniz ve kompanzasyon kaynaklı cezaları ödememeniz için yardımcı olabiliriz.

 2. Mehmet Oncu dedi ki:

  Serikte bulunan firinimiz elektrik faturasinda induktif kapasitif yaziyor. Bu cezayi geri alabilir miyiz. Serikte kompanzasyon panosu tadilati veya bakimi yapiyor musunuz. Bu ceza kompanzasyon cezasi sanirim. Serik ck elektrige sordum kompanzasyoncu ile gorusun dediler.

  1. aksutepc dedi ki:

   Mehmet Bey serikte kompanzasyon takibi ve kompanzasyon pano imalatı bakımı işlerinde hizmet vermekteyiz. Bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp
Asım AKSU
Asım AKSU
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.